Praca w zachodniopomorskim
bezrobocie w Białogardzie

Bezrobocie w Białogardzie

Białogard to dziewiąty ośrodek miejski województwa zachodniopomorskiego. Pod koniec zeszłego roku liczna bezrobotnych w tym mieście wynosiła 3483 osoby i w porównaniu do analogicznego okresu zmniejszyła się o 14.78%, a zatem o 604 osoby. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w mieście Białogardzie w omawianym okresie wyniosła 1486 osób i w przeciągu roku spadła o 236 osób. Pod koniec grudnia wskaźnik bezrobocia wyniósł 9.7% – odnotowano jego spadek o prawie półtora punktu procentowego.

Zauważyć można było ponad to, obniżenie ilości osób rejestrowanych o 2.04%. Tym samym osób wyrejestrowanych przybyło o 1.95%, czyli dokładnie 112 osób, a łącznie wyrejestrowało się 5827 osób. Zdecydowana większość osób dokonała wyrejestrowania przez wzgląd na podjęcie pracy, co powinno cieszyć, gdyż taki stan rzeczy każdorazowo wpływa na polepszenie koniunktury gospodarczej. Równie znaczna część osób wyrejestrowanych podjęła inne formy aktywizacji zawodowej, a część nie potwierdziła gotowości do podjęcia pracy zarobkowej. Kolejnymi powodami były: rozpoczęcie stażu lub szkolenia, osiągnięcie wieku emerytalnego bądź podjęcie nauki albo pracy społecznie użytecznej.

W ogólnej liczbie bezrobotnych odsetek kobiet wzrósł. Najwięcej bezrobotnych kobiet posiadało wykształcenie gimnazjalne bądź niższe, najmniej wykształcenie wyższe. Natomiast posługując się klasyfikacją wiekową należy wspomnieć, że największy odsetek bezrobotnych występował w przedziale 25-34 lata.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *