Praca w zachodniopomorskim

Cena za zwiększenie zatrudnienia 

Aktywizacja osób młodych, pozostających bez pracy w Koszalinie przybiera różnorodne formy. Większość projektów bezpłatnych współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Koniec projektu zaplanowany jest na rok 2020.

Program przewidziany jest przede wszystkim dla osób młodych, które pozostają bezrobotne na lokalnym rynku pracy. Do wydatkowania w latach 2015-2018 przewidziano kwotę 12 017 144, 93 PLN. W tym samym czasie zaplanowano pomoc dla 1301 osób.

Pierwsza edycja projektu, który realizowany był w latach 2015-16 kosztowała 3510 096,75 PLN, udział wzięło 470 Koszalinian i mieszkańców powiatu. Dzięki temu zatrudnionych zostało ponad 90% uczestników. Kolejna edycja na rok 2016 kosztowała 3 782 714, 49 PLN, objęła 408 uczestników, z czego nieco ponad 80% podjęło zatrudnienie.

Zarówno w I jak i w II edycji projektowej zrealizowano różnorodnego formy wsparcia, z których skorzystała określona ilość osób. I tak według statystyk staże podjęło 619 osób, prace interwencyjne 46 osób. 18 osób skorzystało z programu przygotowania zawodowego dla dorosłych, a 25 ze szkoleń. Bony szkoleniowe wykorzystało 9 osób, a 71 bony na zasiedlenie. Aż 90 osób wykorzystało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

III z kolei edycja projektu to wartość rzędu 5 516 118, 93 PLN, z czego na 2017 fundusz wynosi 3 175 100,00 PLN, a na 2018 to kwota 1 900 018, 93 PLN. 447 to liczba osób, które w planach mają zostać objęte wsparciem. Okres przewidziany do realizacji zawiera zakres czasowy od 1 stycznia 2017 do 30 czerwca 2018 roku.

W ramach celu, czyli zwiększenia zatrudnienia osób młodych na terenie Koszalina i powiatu przewidziano staż dla 230 osób, prace interwencyjne dla 15 osób, bony na zasiedlenie dla 124 osób oraz jednorazowe środki na podjęcia działalności gospodarczej dla 78 osób.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *