Praca: Analityk

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie
Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Analityk
Miejsce pracy: Koszalin
Ogłoszenie o naborze Nr 27173

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca w systemie jednozmianowym w siedzibie urzędu oraz w terenie: pobór prób między innymi w zakresie: wód (rzeki, jeziora, wody przybrzeżne, wody przejściowe, podziemne), ścieków, powietrza i gleby,
- wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub samochodem służbowym,
- wysiłek fizyczny,
- nietypowe godziny pracy,
- praca na wysokości powyżej 3 metrów,
- prowadzenie samochodu służbowego,
- praca w zmiennym mikroklimacie,
- praca wymagająca szczególnych właściwości psychofizycznych, dobrej komunikatywności, stanowisko wymaga odporności na stres.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze budynku, w budynku brak windy, brak podjazdów, bariery architektoniczne: schody, urządzenia higieniczno – sanitarne na każdej kondygnacji,
- stanowisko pracy wyposażone jest w monitor ekranowy, komputer, drukarkę sieciową, telefon.

Zakres zadań

 • Pobieranie próbek środowiskowych między innymi w zakresie: wód (rzek, jezior, przybrzeżnych, przejściowych, podziemnych), ścieków, powietrza i gleby oraz wykonywanie pomiarów, temperatury, pH, przewodności, tlenu rozpuszczonego, zasolenia, przezroczystości w terenie
 • Przygotowanie pojemników i sprzętu do pobierania próbek zgodnie z zasadami systemu zarządzania jakością w laboratorium
 • Przestrzeganie zasad i doskonalenia systemu zarządzania dotyczącego jakości w laboratorium zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025
 • Bieżące prowadzenie zapisów z badań, kart kontrolnych, w protokołach, w specjalistycznym oprogramowaniu komputerowym zarządzającym pracą w Laboratorium

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie lub wyższe z dziedziny nauk chemicznych lub obszaru nauk przyrodniczych lub dziedziny nauk rolniczych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego Powyżej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w laboratorium w przypadku wykształcenia średniego profilowego (ochrona środowiska, chemia, biologia) lub bez doświadczenia zawodowego w laboratorium w przypadku wykształcenia wyższego
 • Podstawowa wiedza ze znajomości systemu zarządzania wg PN-EN ISO /IEC 17025
 • Posiadanie prawa jazdy kat. "B"
 • Umiejętność obsługi komputera i sprzętu laboratoryjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenia z metod badań oraz systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym
 • Uprawnienia stermotorzysty
W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: https://www.praca.pl/analityk_1975481.html
APLIKUJ TERAZ