Praca: Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pyrzycach
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Pyrzyce
Ogłoszenie o naborze Nr 23896

Warunki pracy

Praca w siedzibie oraz poza siedzibą inspektoratu.
Możliwość zarażenia chorobami odzwierzęcymi.
Praca w zespole, wyjazdy służbowe.
Obciążenia psychiczne podczas kontaktu z kontrolowanym.
Obciążenia mięśniowo - szkieletowe oraz obciążenie wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych oraz przy prowadzeniu samochodu służbowego.
Narzędzia i materiały pracy: komputer z drukarką, urządzenia pomiarowe i specjalistyczne.
Siedziba inspektoratu mieści się na drugim piętrze, brak windy, podjazd don wejścia do budynku, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Ochrona zdrowia zwierząt i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.
 • Nadzór i kontorla przestrzegania: wymogów wzajemnej zgodności, zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt, dobrostanu zwierząt oraz zasad przemieszczania zwierząt wraz z wystawianiem prawem określonych dokumentów.
 • Nadzór i kontrola nad prawidłowością realizacji prac zleconych, pobieranie próbek do badań i ich ekspedycja do laboratorium.
 • Prowadzenie kontroli podmiotów nadzorowanych.
 • Opracowywanie budżetów, harmonogramów, planów oraz sprawozdań dotyczących prac wykonywanych w dziale.
 • Wykonywanie czynności z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej, określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2016.1077 j.t.).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego Na stanowisku o podobnym zakresie zadań.
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Znajomość przepisów weterynaryjnych związacych z wyżej wymienionym stanowiskiem.
 • Prawo jazdy kategorii B.
 • Niekaralność.
 • Biegła obsługa komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języków obcych.
 • Dyspozycyjność, staranność, sumienność, obowiązkowość.
W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: https://www.praca.pl/inspektor-weterynaryjny_1956547.html
APLIKUJ TERAZ