Praca: Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białogardzie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Białogard
Ogłoszenie o naborze Nr 26586

Warunki pracy

- Praca w siedzibie inspektoratu oraz w terenie na obszarze powiatu białogardzkiego, wyjazdy służbowe.
- Obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządów wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.
- Prawdopodobieństwo zarażenia się chorobami odzwierzęcymi.
- Praca wykonywana jest w budynku nie mającym podjazdu, toalety nie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, a w szczególności czynności kontrolne/nadzorcze związane z zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt.
 • Prowadzenie dokumentacji z zakresu realizowanych zadań.-
 • Współpraca z innymi zespołami inspektoratu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne - lekarz weterynarii.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Znajomość obsługi komputera w środowisku MS Office.
 • Prawo jazdy kategorii B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej w zakresie realizacji zadań związanych z weterynarią.
 • Umiejętność organizacji pracy.
 • Zaangażowanie i chęć stałego podnoszenia kwalifikacji.
 • Komunikatywność, dyspozycyjność.
 • Ukończone szkolenia, specjalizacje.
 • Kultura pracy i kultura osobista.
 • Znajomość języka obcego preferowany język angielski lub niemiecki.
W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: https://www.praca.pl/inspektor-weterynaryjny_1967912.html
APLIKUJ TERAZ