Praca: Inspektor

Urząd Morski w Szczecinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Wolin
Ogłoszenie o naborze Nr 48294

Warunki pracy

- praca w terenie podmokłym w kompleksach porośniętych trzciną i wysoką roślinnością
- praca w zmiennych warunkach atmosferycznych
- zagrożenie konfliktami z właścicielami kontrolowanych posesji
- zagrożenie korupcją
- zagrożenie ukąszeniami przez kleszcze i inne owady
- wejście schodami - brak wind
- praca w biurze przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
- do przeprowadzenia kontroli możliwość użycia pojazdu służbowego z kierowcą
- sanitariaty nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • nadzorowanie pasa technicznego Obwodu - zgłaszanie przełożonemu wszelkich zauważonych zmian linii brzegowej spowodowanych przez działalność morskich wód wewnętrznych lub inne czynniki,
 • kontrolowanie na bieżąco stanu pasa technicznego – zgłaszanie wszelkich zmian stwierdzonych na terenie działek wchodzących w jego skład,
 • kontrolowanie robót prowadzonych na terenie pasa technicznego pod kątem ich zgodności z decyzjami wydanymi przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie,
 • sporządzanie wstępnej dokumentacji po stwierdzeniu naruszenia przepisów,
 • sprawdzanie funkcjonowania umocnień hydrotechnicznych,
 • branie udziału w akcjach przeciwpowodziowych i przeciwsztormowych,
 • prowadzenie ewidencji kontroli pasa technicznego .

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie związane z budownictwem lub geodezją
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z budownictwem lub geodezją lub administrowaniem terenami
 • znajomość ustawy kompetencyjnej o obszarach morskich RP
 • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • znajomość prawa budowlanego, prawa wodnego
 • znajomość przepisów BHP
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywna znajomość języka angielskiego
APLIKUJ TERAZ