Praca: Nadzorca ochrony wybrzeża

Urząd Morski w Szczecinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Nadzorca ochrony wybrzeża
Miejsce pracy: Dziwnów
Ogłoszenie o naborze Nr 23592

Warunki pracy

o praca w terenie w kompleksach leśnych w zmiennych warunkach atmosferycznych
o narażenie na chorobę przez ukąszenie kleszcza
o częste kontrole pasa technicznego, terenów dzierżawionych i obiektów na dzierżawionych terenach
o zagrożenie korupcją
o nietypowe godziny pracy w przypadku pogotowia sztormowego
o praca przy komputerze powyżej 4 godzin
o brak podjazdu, wejście schodami
o brak odpowiednio dostosowanych toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • kierowanie i nadzorowanie pracy brygady roboczej, poprzez wyznaczanie i odbiór wykonywanych robót, ewidencjonowanie ilości oraz czasu pracy w kartach pracy
 • dozorowanie powierzonego odcinka pasa technicznego Obchodu i zgłaszanie Kierownikowi Obwodu wszelkich zauważonych zmian spowodowanych przez działalność morza i inne czynniki
 • kontrolowanie na bieżąco stanu pasa technicznego, zabezpieczanie przedmiotów wyrzuconych przez morze na brzeg, zgłaszanie Kierownikowi Obwodu odcinki pasa technicznego uszkodzone i zagrożone pod względem powodziowym i sztormowym
 • zaopatrywanie robotników w odpowiednie narzędzia pracy, odzież ochronną i roboczą, udzielanie codziennie i okresowo instruktaży z zakresu BHP
 • wykonywanie prac leśnych z godnie z zasadami hodowli lasu oraz Instrukcją Ochrony Lasu i Ochrony ppoż., przy współudziale Inspektora Obwodu wykonywanie szacunków brakarskich drzew na pniu do wniosków cięć, nadzorowanie wyrobu drewna
 • prowadzenie ewidencji przychodowo – rozchodową drewna oraz użytków ubocznych
 • sprawdzanie funkcjonowania umocnień hydrotechnicznych, nadzorowanie robót hydrotechnicznych prowadzonych systemem gospodarczym
 • branie udziału w akcjach przeciwsztormowych i przeciwpożarowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie profilowe - związane z gospodarką leśną
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z leśnictwem lub administracją
 • znajomość: ustawy kompetencyjnej o obszarach morskich RP, prawa wodnego, prawa budowlanego, Kodeksu postepowania administracyjnego, przepisów bhp
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywna znajomość języka angielskiego
W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: http://www.praca.pl/nadzorca-ochrony-wybrzeza_1932298.html
APLIKUJ TERAZ