Praca: Starszy inspektor

Komenda Powiatowa Policji w Łobzie
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Łobez
Ogłoszenie o naborze Nr 27081

Warunki pracy

 Praca w strefie ochronnej o której mowa w art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o
ochronie informacji niejawnych,
 praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
 praca w budynku dwukondygnacyjnym,
 wejście do budynku przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 budynek bez windy wewnątrz budynku,
 oświetlenie naturalne i sztuczne,
 brak odpowiednio przystosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • realizacja czynności związanych z organizacją zarządzania systemami informatyki i łączności w Komendzie Powiatowej Policji w Łobzie,
 • realizacja całości zagadnień związanych z zapewnieniem sprawności technicznej urządzeń i systemów łączności przewodowej, radiowej i informatyki w Komendzie Powiatowej Policji w Łobzie,
 • realizacja czynności w zakresie obsługi technicznej sprzętu pionu łączności i informatyki w tym bieżące naprawy, okresowe przeglądy, kontrole, konfigurowanie i oprogramowanie sprzętu w zakresie sprawnego działania,
 • realizacja czynności związanych z ewidencją sprzętu pionu łączności i informatyki w Komendzie Powiatowej Policji w Łobzie,
 • administrowanie policyjnymi systemami informatycznymi oraz lokalnymi stanowiskami dostępowymi w Komendzie Powiatowej Policji w Łobzie,
 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej nadawania, zmiany oraz odwoływania uprawnień do dostępu do policyjnych systemów informatycznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie Informatyczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z łącznością i Informatyką
 • znajomość budowy i obsługi sprzętu komputerowego,
 • umiejętność diagnozowania uszkodzonych urządzeń informatycznych,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • umiejętność organizowania stanowiska i czasu pracy,
 • umiejętność współpracy,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi specjalistycznych programów komputerowych,
 • znajomość zagadnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • dyspozycyjność, samodzielność, komunikatywność.
W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: https://www.praca.pl/starszy-inspektor_1974295.html
APLIKUJ TERAZ