Kategoria: Biały Bór

 • Obowiązki pracownika gospodarczego

  Obowiązki pracownika gospodarczego

  Biały Bór to malownicza miejscowość, w której wiele osób czerpie zyski z turystyki i agroturystyki. Jesienią i zimą zdecydowanie ciężej tutaj zdobyć dochody na przyzwoitym poziomie. Osoby, które chcą mieć pewną pracę w Białym Borze, powinny szlifować konkretne umiejętności, gdyż na fachowców zawsze będzie zapotrzebowanie. Niedawno pojawiło się ogłoszenie rekrutacyjne dla pracownika gospodarczego. Czego wymaga […]

 • Praca w urzędzie w Białym Borze

  Praca w urzędzie w Białym Borze

  W gminie miejsko – wiejskiej Biały Bór odnotowano w zeszłym roku 642 osoby pracujące. Bezrobotnych zarejestrowanych było 475 osób, z czego 56.6% stanowiły kobiety. Procentowy udział kobiet w liczbie bezrobotnych rejestrowanych jest praktycznie taki sam, jak w skali powiatu. Omawiani bezrobotni, którzy dokonali rejestracji, stanowili 14.1% ogółu osób w wieku produkcyjnym. Natomiast udział rejestrowanych bezrobotnych […]

 • Pracodawcy też się dostanie

  Pracodawcy też się dostanie

  Aby rozkręcić nieco lokalny rynek pracy, miejscowy urząd prowadzi działalność aktywizacyjną nie tylko dla bezrobotnych w Białym Borze, ale także porozumiewa się z tutejszymi pracodawcami. Dzięki założeniu rozbudowy rynku pracy w Białym Borze pracodawca może uzyskać refundację części kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia. W ramach programu na wniosek pracodawcy, Urząd Pracy odpowiedni […]

 • Komputer nie taki straszny 

  Komputer nie taki straszny 

  Mieszkańcy gminy Biały Bór co jakiś czas otrzymują odgórną możliwość wzięcia udziału w różnorodnych projektach mających na celu w głównie mierze aktywizację zawodową. Dla osób pozostających długotrwale bez pracy lub świeżo zarejestrowanych bezrobotnych jest to dobry sposób na podniesienie swoich kwalifikacji i znalezienie nowej pracy. W Białym Borze poszukujący pracy są aktywnie wspierani przez gminę. […]

 • Konno przez Biały Bór

  Konno przez Biały Bór

  Biały Bór to przede wszystkim miejscowość turystyczna. W miesiącach sezonowych przyjeżdżają tu liczni turyści spragnieni kontaktu z przyrodą. Dogodne warunki do wypoczynku oferują przyjezdnym mieszkańcy Białego Boru w postaci kwater prywatnych oraz ośrodków agroturystycznych, na które jest obecnie prawdziwy boom. Oferta turystyczna W związku z dużym zainteresowaniem przyjezdnych oferta turystyczna powiększa się z roku na […]

 • Rekreacja i mniejsze podatki

  Rekreacja i mniejsze podatki

  Białym Bór – gmina, której mieszkańcy to wielonarodowościowa mieszanka. Najwięcej mieszka tu osób pochodzenia polskiego i ukraińskiego. Po II wojnie światowej została przesiedlona tu ludność ukraińska i na chwilę obecną stanowią oni mniejszość narodową Białego Boru. Agroturystyka Biały Bór to kraina lasów i jezior. Baza noclegowa i ośrodki wypoczynkowe, a także agroturystyka. Kameralne warunki wypoczynkowe […]