Praca w zachodniopomorskim

Rynek pracy w zachodniopomorskim

Pomorze Zachodnie odnotowało w ubiegłym roku największy spadek bezrobocia w kraju. Niski odsetek bezrobotnych to wynik wielu czynników zarządzania regionem. Jest to poniekąd sukces programów aktywizacyjnych dla bezrobotnych i nakład środków finansowych wdrożonych w infrastrukturę. Samorząd Województwa wspiera przedsiębiorców i sukcesywnie wdraża rozwiązania zwiększające atrakcyjność województwa jako dogodnego obszaru inwestycyjnego. Dzięki tym działaniom pojawiają się nowe firmy, a te które, postawiły już wcześniej na lokalizację zachodniopomorską, prężnie rozwijają się z roku na rok, a ich potencjał wzrasta. Obszar województwa zachodniopomorskiego jest postrzegany jak bardzo atrakcyjny inwestycyjnie.

Bezrobocie

Bezrobocie nie jest na jednakowym poziomie w całym województwie. Różni się nieco, biorąc pod uwagę każdy powiat z osobna. Szczecin bez wątpienia skupia w sobie największy potencjał gospodarczy całego województwa. Prognozy na najbliższy czas pozostają równie optymistyczne. Zakłada się kolejne spadki bezrobocia w 2017 roku, a w ślad za tym zwiększenie zatrudnienia zwłaszcza wśród pracowników średniego i niższego szczebla.

Specjaliści

W cenie są wykwalifikowani specjaliści, tacy jak między innymi: blacharze, lakiernicy, stolarze, cukiernicy, kierowcy, fryzjerzy, krawcy, kucharze, masarze, mechanicy, pracownicy budowlani i kierownicy, operatorzy maszyn, kucharze, recepcjoniści, spedytorzy czy księgowi. Najmocniej rozwijać się będzie branża gastronomiczno-hotelarska oraz budowlana, co widać w zapotrzebowaniu na konkretne profesje. Obecnie rynek zachodniopomorski ma nadwyżkę kadry nauczycielsko-pedagogicznej, ekonomistów, filozofów i socjologów. Osoby w tym zawodzie mogą mieć trudności w znalezieniu zatrudnienia.

Branża medyczna

Poprawę na rynku pracy widać w zwiększającej się liczbie wakatów i ogłoszeniach o pracę w danym regionie. Obszar zachodniopomorski charakteryzuje się największym odsetkiem ludzi z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz wyższym. Dochodzi tutaj nawet do sytuacji deficytów konkretnych zawodów. Spowodowane jest to ciągle zmniejszającą się liczbą bezrobotnych. Rąk do pracy zaczyna brakować. Również sektor medyczny wykazuje braki kadrowe. Popyt na usługi medyczne wzrasta z roku na rok. Jest to skutek zmian demograficznych i wzrastającej populacji społeczeństwa starzejącego się. Poszukiwane są zwłaszcza osoby zajmujące się opieką nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Zapotrzebowanie jest znacznie większe niż liczba osób gotowych do podjęcia pracy. Wynika to też z kilkuletniego przestoju w zawodzie choćby pielęgniarki, gdzie uprawnienia zawodowe już wygasły i nie podjęto chęci ich odnowienia.

Branża turystyczna

Biorąc pod uwagę turystyczny charakter regionu, zwłaszcza miejscowości nadmorskich, cennymi pracownikami na wagę złota są obecnie kucharze i szefowie kuchni oraz recepcjoniści. W pracy recepcyjnej wymagana jest znajomość języków obcych, ze względu na odwiedzających kurorty turystów zagranicznych zwłaszcza niemiecko- i anglojęzycznych. Niezmiennie, nie tylko w zachodniopomorskim, ale także na terenie całego kraju zapotrzebowanie na specjalistów z branży IT jest znaczące. W województwie to największe miasta wiodą prym w tym sektorze. Branża informatycznych technologii jest najbardziej rozwinięta w Szczecinie i Koszalinie, i właśnie w tych miastach w raz rozwojem kolejnych sektorów zapotrzebowanie jest stałe. Coraz więcej młodych osób kończy studia wyższe, co za tym idzie, wydłuża się ich moment wejścia na rynek pracy. Niekiedy absolwenci są rozczarowani tym, co oferuje im rynek, zwłaszcza jeśli idzie o wynagrodzenia.

Prognozy

Aktualnie trend rynkowy wskazuje na powrót do łask wykwalifikowanych specjalistów zawodowych. W przekroju rynku pracy widocznie rysują się deficyty właśnie w takich profesjach. Jeśli chodzi o absolwentów, mniejszy problem ze znalezieniem pracy będą miały osoby, które ukończyły kierunki ścisłe, a przede wszystkim te, związane z informatyką. Zmiany demograficzne warunkują coraz mniejszą liczbę młodych ludzi poszukujących pracy. Rynek będzie coraz bardziej elastyczny, co za tym nastąpi, ilość miejsc pracy będzie wykazywać tendencję wzrastającą. Niewykluczone, że nadejdzie czas zmian związanych z porzuceniem dotychczasowego wykształcenia i przekwalifikowania się zgodnie z wymogami rynku pracy.