Praca: Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Stargardzie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Stargard
Ogłoszenie o naborze Nr 54701

Warunki pracy

- praca w urzędzie od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 - 15:15;
- biuro znajduje się na wysokim parterze budynku oraz na 1 piętrze bez windy, wejście do budynku oraz toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych (brak podjazdów),
- praca w terenie (prowadzenie służbowego samochodu w celu przeprowadzania kontroli, kontakt ze zwierzętami)
- praca przy monitorze ekranowym (obciążenie mięśniowe-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku)

Zakres zadań

 • przeprowadzanie kontroli w zakładach przetwarzających żywność pochodzenia zwierzęcego,
 • prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości w zakresie bezpieczeństwa żywności,
 • współpraca z Zespołem ds. zdrowia i ochrony zwierząt w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • przeprowadzanie monitoringów krajowych oraz bieżących w zakresie produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie RP
 • Znajomość przepisów w zakresie higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność przeprowadzania analizy ryzyka, oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem (umiejętność podejmowania decyzji w zakresie udzielonych uprawnień)
APLIKUJ TERAZ