Inspektor ochrony zabytków

 1. Praca zachodniopomorskie
 2. Oferty pracy
 3. Inspektor ochrony zabytków
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie
Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Koszalin
Ogłoszenie o naborze Nr 120702

Warunki pracy

·        Praca w środowisku biurowym i w terenie, liczne wyjazdy służbowe, liczne bezpośrednie kontakty telefoniczne i mailowe, bezpośredni kontakt z klientem, z właścicielami zabytków, z pracownikami urzędów administracji samorządowej i innymi.


·        Praca na wysokościach powyżej 3 metrów.


·        Obsługa monitorów ekranowych.


·        Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer,  wspólną drukarkę, telefon stacjonarny.


·        Stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku Delegatury, urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, brak podjazdów i windy

Zakres zadań

 • •prowadzenie postępowań (w tym oględzin) i przygotowywanie do akceptacji przez ZWKZ, zastępcę ZWKZ i Kierownika Delegatury projektów decyzji, postanowień (w tym dot. dowz i pnb), zaświadczeń, zaleceń konserwatorskich, odpowiedzi z zakresu informacji publicznej oraz innych pism w sprawach dot. ochrony zabytkowej zieleni
 • •przeprowadzanie oględzin i kontroli zabytków, sporządzanie notatek służbowych i protokołów z kontroli oraz projektów zaleceń pokontrolnych, a także podejmowanie innych działań pokontrolnych przewidzianych przepisami prawa
 • •prowadzenie postępowań egzekucyjnych w trybie przepisów o egzekucji w administracji, postępowań dotyczących administracyjnych kar pieniężnych oraz dokonywanie zgłoszeń popełnienia czynu zabronionego dot. zabytków
 • •wykonywanie dokumentacji fotograficznej zabytków
 • •opracowywanie zaleceń konserwatorskich do działań przy zabytkach
 • •opracowywanie opinii konserwatorskich dot. zabytków znajdujących się w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz opinii do GEZ, PONZ i WEZ
 • •współpraca z inspektorami prowadzącymi sprawy dot. zabytków archeologicznych, zabytków nieruchomych i zagadnień planowania przestrzennego – konsultacje międzywydziałowe w powierzonym zakresie
 • •dokonywanie odbiorów wykonanych prac konserwatorskich przy zabytkach pod względem prawidłowości ich wykonania i zgodności z wydaną decyzją ZWKZ
 • •przygotowywanie rocznych planów kontroli zabytków oraz sporządzenie planów pracy, w tym formułowanie potrzeb w zakresie badań i dokumentacji zabytków, przygotowywanie wniosków do rocznego planu finansowego o zlecenie opracowań dokumentacji, inwentaryzacji, kart, ekspertyz, itp.
 • •sporządzanie sprawozdań z kontroli i z realizacji pozostałych zadań na swoim stanowisku
 • •osobiste, telefoniczne i e`mailowe kontakty z klientami urzędu, w tym udzielanie informacji w powierzonym zakresie
 • •publikowanie na geoportalu informacji o wydanych pozwoleniach na usunięcie drzew i krzewów
 • •oraz wykonywanie innych zadań zleconych przez ZWKZ, zastępcę ZWKZ i Kierownika Delegatury

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe wyższe w specjalnościach: architektura krajobrazu, ogrodnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • •znajomość KPA oraz przepisów dot. ochrony zabytków i ustawy o ochronie przyrody, znajomość procedur dotyczących postępowania administracyjnego w administracji
 • •prawo jazdy kat. B

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

27 Maja 2023

Inspektor ochrony zabytków

Firma: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Lokalizacja: zachodniopomorskie / Szczecin

Warunki pracy · Praca w środowisku biurowym, w Siedzibie WUOZ w Szczecinie i w terenie, liczne wyjazdy służbowe praca przy monitorze ekranowym pow. 4 godzin dziennie. Stanowisko pracy...

Więcej

15 Maja 2023

Inspektor ochrony zabytków

Firma: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Lokalizacja: zachodniopomorskie / Koszalin

Warunki pracy · Praca w środowisku biurowym i w terenie, liczne wyjazdy służbowe, liczne bezpośrednie kontakty telefoniczne i mailowe, bezpośredni kontakt z klientem, z właścicielami...

Więcej

Najnowsze oferty pracy:

30 Maja 2023

Barman

Młodzieżowe Biuro Pracy Wałbrzych

zachodniopomorskie / Mrzeżyno

 • obsługa baru, serwowanie napoi alkoholowych i bezalkoholowych, utrzymywanie czystości Wymagania inne: Mile widziany kurs barmański. Wymagana pełnoletność. Wymagana książeczka sanepidowska
Więcej

30 Maja 2023

Pomoc kuchenna

Młodzieżowe Biuro Pracy Wałbrzych

zachodniopomorskie / Mrzeżyno

 • pomoc w zbieraniu i myciu naczyń, inne prace zlecone Wymagania inne: Wymagana pełnoletność i książeczka sanepidowska
Więcej

30 Maja 2023

Kelner

Młodzieżowe Biuro Pracy Wałbrzych

zachodniopomorskie / Mrzeżyno

 • Obsługa gości hotelowych w sali restauracyjnej (bufet), utrzymanie czystości Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe Wymagania inne: Mile widziane doświadczenie Pełnoletniość....
Więcej

30 Maja 2023

Recepcjonista hotelowy

Młodzieżowe Biuro Pracy Wałbrzych

zachodniopomorskie / Mrzeżyno

 • Obsługa gości hotelowych, prace biurowe, rezerwacja - oferty Wymagania inne: Kultura osobista, mile widziane doświadczenie. Mile widziane znajomość języków obcych
Więcej
Więcej ofert pracy