Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

 1. Praca zachodniopomorskie
 2. Oferty pracy
 3. Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 126102

Warunki pracy

- Praca o charakterze administracyjno-biurowym


- obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę,


- praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym


- naturalne i sztuczne oświetlenie, konieczność koncentracji uwagi podczas wykonywanej pracy,


- opracowywanie dokumentów, praca i czynności koncepcyjne,


- Na stanowisku pracy występują zadania polegające czasami na wyjazdach krajowych. Wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub samochodem służbowym.


- Wyjazdy służbowe krajowe do miejsc, które mogą być niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych. 


- Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer,drukarka,skaner,kserokopiarka,niszczarka dokumentów).


- Obiekt przy ul. T.Firlika 20 w Szczecinie, niebędący własnością RDOŚ, dostosowany jest częściowo dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (jest winda),


- W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych (na parterze).


- Brak  specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym  oraz głuchoniemym ).


- Pomieszczenia biurowe dla pracowników oraz ich stanowiska pracy znajdują się na I piętrze i II piętrze budynku 5 piętrowego (biurowiec), 


- Stanowisko pracy wyposażone jest w monitor, komputer, wspólną drukarkę, telefon, kserokopiarkę sieciową znajdującą się w korytarzu firmy. 


 

Zakres zadań

 • Koordynuje i nadzoruje obieg dokumentów niejawnych z uwzględnieniem zasady ograniczonego dostępu, ich właściwe oznaczanie oraz tryb postępowania z tymi dokumentami w RDOŚ w celu zapewnienia ochrony informacji niejawnych w RDOŚ
 • Przeprowadza zwykłe postępowania sprawdzające wobec pracowników RDOŚ w celu wydania poświadczenia bezpieczeństwa dopuszczającego pracowników RDOŚ do dostępu, do dokumentów zawierających informacje niejawne.
 • Opracowuje i aktualizuje dokumentację pełnomocnika w celu realizacji zadań określonych w stosownych przepisach dot. ochrony informacji niejawnych.
 • Przeprowadza szkolenia pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych w celu zapoznania pracowników z przepisami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych oraz sposobami postępowania z dokumentacją niejawną.
 • Wykonuje zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, w celu przygotowania instytucji do funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych.
 • Opracowuje oraz prowadzi dokumentację stałego dyżuru, Plan Operacyjny Funkcjonowania Jednostki Organizacyjnej oraz szkolenia i ćwiczenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa państwa.
 • Wykonuje czynności związane z tworzeniem w RDOŚ warunków do funkcjonowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, w celu przygotowania instytucji do realizacji zadań w tym zakresie.
 • Wykonuje czynności związane z tworzeniem w RDOŚ warunków do funkcjonowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, w celu przygotowania instytucji do realizacji zadań w tym zakresie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony informacji niejawnych i prowadzenia spraw obronnych
 • Aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego dla Pełnomocników ds. Ochrony Informacji Niejawnych
 • Oświadczenie o treści: Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam , że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowałam(em) lub pełniłam(em) służby w organach bezpieczeństwa państwa lub nie byłam (em) współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r." Oświadczenie - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji oznaczonych klauzulą „TAJNE”
 • •bardzo dobra znajomość i umiejętność stosowania przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych, •efektywność w realizacji zadań połączona z umiejętnością rozwiązywania zaistniałych problemów, •dyspozycyjność, uczciwość, terminowość, dokładność i systematyczność, •trafność w podejmowaniu właściwych decyzji, •umiejętność postępowania w sytuacjach stresowych •znajomość prowadzenia kancelarii tajnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Powiązane

Najnowsze oferty pracy:

28 Września 2023

Specjalista BHP

B-Service Sp. z o.o.

zachodniopomorskie / Szczecin

 • Prowadzenie nadzoru bhp na budowie Kompletacja dokumentacji bhp Opracowywanie i opiniowanie ibwr Sprawdzanie dokumentacji pracowniczej Kontrola uprawnień Współpraca z kierownikiem budowy...
Więcej

28 Września 2023

Szef kuchni w Kantynie Pracowniczej

Sodexo Polska Spółka z o. o.

zachodniopomorskie / Stargard

 • Opis stanowiska Zarządzanie podległym zespołem, Przygotowanie posiłków śniadaniowych i obiadowych, Dbanie o porządek i przestrzeganie zasad higieny, Utrzymanie standardów BHP Wymagania Minimum...
Więcej

28 Września 2023

Doradca Klienta

Bank Pocztowy S.A.

zachodniopomorskie / Kołobrzeg

 • Poszukujemy osoby, która: pracowała w sprzedaży produktów bankowych, finansowych lub telekomunikacyjnych (jeśli nie masz doświadczenia, możesz je zdobyć na stanowisku Młodszego Opiekuna...
Więcej

28 Września 2023

Doradca Klienta

Bank Pocztowy S.A.

zachodniopomorskie / Szczecin

 • Poszukujemy osoby, która: pracowała w sprzedaży produktów bankowych, finansowych lub telekomunikacyjnych (jeśli nie masz doświadczenia, możesz je zdobyć na stanowisku Młodszego Opiekuna...
Więcej
Więcej ofert pracy