Specjalista

 1. Praca zachodniopomorskie
 2. Oferty pracy
 3. Specjalista
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 120036

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,

 • praca w terenie,

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,

 • budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy związane z organizacją ruchu drogowego (oznakowanie pionowe i poziome, stałe i tymczasowe), utrzymanie sygnalizacji świetlnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) na podległej sieci dróg. Współpracuje z Kierownikami Służby Liniowej przy dokonywaniu objazdów dróg, zlecaniu i odbiorach robót z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa na drogach
 • Prowadzi zagadnienia związane ze szkodami komunikacyjnymi i współpracuje z towarzystwami ubezpieczeniowymi określając koszty naprawy wyposażenia pasa drogowego, sporządzając opinie i opisy do szkód w celu finalizowania postępowań odszkodowawczych
 • Opracowuje projekty decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego w celu wykonania robót
 • Przygotowuje i opracowuje opinie w sprawie lokalizacji i umieszczania obiektów oraz urządzeń w pasie drogowym, zjazdów, reklam i współpracuje z inwestorami urządzeń oraz Wydziałami Oddziału i urzędów państwowych oraz samorządowych w celu zapewnienia ochrony pasa drogowego
 • Prowadzi sprawy i korespondencję związaną ze skargami i wnioskami spływającymi do Rejonu dotyczącymi administrowanej sieci dróg w celu załatwienia roszczeń petentów
 • Uczestniczy w posiedzeniach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych przy Starostwach w spawach dotyczących zarządzanej przez rejon sieci drogowej w celu uzgodnienia projektów
 • Przygotowuje dokumentację przetargową i uczestniczy w postępowaniach o zamówienia publiczne w celu zapewnienia prawidłowego gospodarowania środkami publicznymi

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość przepisów z zakresu: ustawy o drogach publicznych, ustawy prawo o ruchu drogowym, ustawy prawo zamówień publicznych,
 • znajomość zagadnień z inżynierii ruchu,
 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem terenu administrowanego przez Rejon w Szczecinie,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane w specjalności mostowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – posiadanie aktualnego zaświadczenia,
 • znajomość KPA,

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

28 Maja 2023

Referendarz

Firma: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Lokalizacja: zachodniopomorskie / Szczecin

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca w terenie, - krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe, - stres i praca pod...

Więcej

28 Maja 2023

Główny specjalista

Firma: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Lokalizacja: zachodniopomorskie / Szczecin

Warunki pracy · Praca w zabytkowym budynku, położonym w centrum miasta na Wałach Chrobrego, · Charakter pracy: w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, · Praca...

Więcej

27 Maja 2023

Specjalista

Firma: Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

Lokalizacja: zachodniopomorskie / Szczecin

Warunki pracy Praca z użyciem komputera powyżej czterech godzin dziennie. Zakres zadań realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE m.in. CEF, FENiKS, POIiŚ, a także środków...

Więcej

26 Maja 2023

Wizytator

Firma: Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Lokalizacja: zachodniopomorskie / Koszalin

Warunki pracy Reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca w siedzibie urzędu jak i poza nią, praca przy komputerze. Urząd jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Zakres zadań prowadzi...

Więcej

Najnowsze oferty pracy:

30 Maja 2023

Lekarz Psychiatra

Medicover Sp. z o.o.

zachodniopomorskie / Szczecin

 • Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy:...
Więcej

30 Maja 2023

Lekarz Dermatolog

Medicover Sp. z o.o.

zachodniopomorskie / Szczecin

 • Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy:...
Więcej

30 Maja 2023

Lekarz Ortopeda

Medicover Sp. z o.o.

zachodniopomorskie / Szczecin

 • Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy:...
Więcej

30 Maja 2023

Lekarz Neurolog Dziecięcy

Medicover Sp. z o.o.

zachodniopomorskie / Szczecin

 • Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy:...
Więcej
Więcej ofert pracy