Starszy inspektor wojewódzki

 1. Praca zachodniopomorskie
 2. Oferty pracy
 3. Starszy inspektor wojewódzki
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 126511

Warunki pracy


 • Charakter pracy: administracyjno-biurowy, w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym,
 • Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy – obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
 • Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej - praca z dokumentami,
 • Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym na drugim piętrze budynku ZUW, częściowo dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, brak podjazdów, urządzenia sanitarno-higieniczne na każdej kondygnacji).

Zakres zadań

 • Sprawuje nadzór nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizowanych przez samorząd gminny, powiatowy i województwa, a także prowadzi kontrole realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonywanych przez podmioty publiczne na podstawie umów z organami administracji rządowej.
 • Przeprowadza kontrole dotyczące sposobu realizacji zadań zleconych gminie z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz dodatku wychowawczego.
 • Wspomaga jednostki samorządu terytorialnego w realizacji zadań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • Pomaga innym pracownikom w realizowaniu zadań – udziela instruktarzu i wsparcia.
 • Opracowuje sprawozdania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
 • Wykonuje zadania związane z realizacją resortowych i rządowych programów wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe wyższe II stopnia na kierunku: prawo, pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne, nauki o rodzinie lub inne uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej lub resocjalizacji;
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w instytucjach lub innych podmiotach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub zaświadczenie o ukończeniu szkoleń z zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin albo specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny ze specjalnością przemoc w rodzinie;
 • znajomość ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, ustawy o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna, kpa;
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole, umiejętność komunikacji w mowie i piśmie, umiejętność podejmowania decyzji, otwartość na ustawiczne doskonalenie zawodowe;

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

28 Września 2023

Inspektor

Firma: Urząd Morski w Szczecinie

Lokalizacja: zachodniopomorskie / Świnoujście

Warunki pracy Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca w terenie (w miejscach trudno dostępnych oraz w zmiennych warunkach atmosferycznych) oraz na jednostkach pływających UMS. Praca...

Więcej

28 Września 2023

Inspektor

Firma: Urząd Morski w Szczecinie

Lokalizacja: zachodniopomorskie / Szczecin

Warunki pracy Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca w terenie (w miejscach trudno dostępnych oraz w zmiennych warunkach atmosferycznych). Praca na wysokości (praca na drabinie,...

Więcej

27 Września 2023

Inspektor

Firma: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świdwinie

Lokalizacja: zachodniopomorskie / Świdwin

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu oraz w terenie (w obrębie powiatu), kierowanie samochodem służbowym, kontakt z interesantem, obsługa urządzeń biurowych: komputer,...

Więcej

22 Września 2023

Inspektor

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

Lokalizacja: zachodniopomorskie / Szczecin

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa świadczona w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonywana od poniedziałku do piątku w godzinach o 7:30 do 15:30. Charakter pracy wiąże się z wyjazdami...

Więcej

Najnowsze oferty pracy:

28 Września 2023

Specjalista BHP

B-Service Sp. z o.o.

zachodniopomorskie / Szczecin

 • Prowadzenie nadzoru bhp na budowie Kompletacja dokumentacji bhp Opracowywanie i opiniowanie ibwr Sprawdzanie dokumentacji pracowniczej Kontrola uprawnień Współpraca z kierownikiem budowy...
Więcej

28 Września 2023

Szef kuchni w Kantynie Pracowniczej

Sodexo Polska Spółka z o. o.

zachodniopomorskie / Stargard

 • Opis stanowiska Zarządzanie podległym zespołem, Przygotowanie posiłków śniadaniowych i obiadowych, Dbanie o porządek i przestrzeganie zasad higieny, Utrzymanie standardów BHP Wymagania Minimum...
Więcej

28 Września 2023

Doradca Klienta

Bank Pocztowy S.A.

zachodniopomorskie / Kołobrzeg

 • Poszukujemy osoby, która: pracowała w sprzedaży produktów bankowych, finansowych lub telekomunikacyjnych (jeśli nie masz doświadczenia, możesz je zdobyć na stanowisku Młodszego Opiekuna...
Więcej

28 Września 2023

Doradca Klienta

Bank Pocztowy S.A.

zachodniopomorskie / Szczecin

 • Poszukujemy osoby, która: pracowała w sprzedaży produktów bankowych, finansowych lub telekomunikacyjnych (jeśli nie masz doświadczenia, możesz je zdobyć na stanowisku Młodszego Opiekuna...
Więcej
Więcej ofert pracy