Starszy inspektor

 1. Praca zachodniopomorskie
 2. Oferty pracy
 3. Starszy inspektor
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 120880

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej; praca wymagająca kontaktu (przeważnie telefonicznego) z interesantem, innymi jednostkami organizacyjnymi Policji oraz instytucjami zewnętrznymi. Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego. Na stanowisku pracy użytkowany jest sprzęt biurowy taki jak: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, telefon i fax. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.


Miejsce wykonywania pracy – budynek Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 47, stanowisko pracy usytuowane na II piętrze budynku, w pokoju biurowym cztero- lub trzyosobowym wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia biurowe. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne. Budynek wyposażony w windę, jednak budynek i pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Wysokość proponowanego wynagrodzenia zasadniczego wynosi: 4 013,34 zł brutto + dodatek za wysługę lat

Zakres zadań

 • Sprawdzanie rachunków, faktur, not
 • Rozliczanie kosztów krajowych i zagranicznych podróży służbowych, zwrotu kosztów dojazdu do służby oraz naliczanie dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy
 • Rozliczanie rachunków biegłych, świadków
 • Obsługiwanie interesantów
 • Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania
 • Utrzymywanie ścisłej współpracy z jednostkami Policji oraz podmiotami poza policyjnymi
 • Sporządzanie pism zgodnie z obowiązującymi procedurami i wymogami

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze rozliczeń
 • Znajomość ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
 • Znajomość ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Znajomość ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
 • Uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” potwierdzone dokumentem wydanym przez organy Policji lub ABW albo zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego mającego na celu uzyskanie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Rzetelność i komunikatywność
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Umiejętność obsługi komputera

Powiązane

Najnowsze oferty pracy:

31 Maja 2023

Pracownik Wsparcia Sali Sprzedaży

Adreams

zachodniopomorskie / Koszalin

 • Twoje zadania: zatowarowanie sali sprzedaży i uzupełnianie braków dbanie o ekspozycję towarów , ich podłączenie i regulację oznaczanie cenowe i marketingowe produktów aktualizacje cen...
Więcej

31 Maja 2023

Pracownik Wsparcia Sali Sprzedaży

Adreams

zachodniopomorskie / Szczecin

 • Twoje zadania: zatowarowanie sali sprzedaży i uzupełnianie braków dbanie o ekspozycję towarów , ich podłączenie i regulację oznaczanie cenowe i marketingowe produktów aktualizacje cen...
Więcej

31 Maja 2023

Doradca Klienta Biznesowego Orange

OPTIMO Sp. z o.o.

zachodniopomorskie / Szczecin

 • Twoje główne zadania: doradztwo w zakresie rozwiązań telekomunikacyjnych i ICT dla klientów biznesowych negocjacje, sprzedaż i przygotowywanie ofert handlowych pozyskiwanie nowych klientów oraz...
Więcej

31 Maja 2023

Księgowa / Księgowy

Dajar Sp. z o.o.

zachodniopomorskie / Koszalin

 • Opis stanowiska: Księgowanie dostaw towarów w obrocie krajowym, wewnątrzunijnym oraz międzynarodowym, Uzgadnianie stanów magazynowych i analiza dokumentów magazynowych, Uzgadnianie rozrachunków...
Więcej
Więcej ofert pracy