Starszy inspektor

 1. Praca zachodniopomorskie
 2. Oferty pracy
 3. Starszy inspektor
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 136953

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,
 • prowadzeniu samochodu służbowego do 3,5 tony,
 • praca z przewagą wysiłku umysłowego, samodzielna,
 • pozycja przy pracy – wymagająca dłuższego siedzenia, wymagająca stania i chodzenia, schylania się oraz wchodzenia i schodzenia po schodach,
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
 • praca w terenie, w tym możliwość przebywania w pasie drogowym bez wyłączenia ruchu drogowego,
 • możliwość przebywania na wysokości,
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca w pomieszczeniu biurowym (jeden/dwóch pracowników w pokoju) usytuowanym na wysokim parterze w budynku bez windy,
 • wejście na parter budynku po schodach,
 • w budynku na poziomie biura dostęp do łazienki, 
 • budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac,
 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
 • o wykorzystania w otoczeniu szafy, biurko, fotel biurowy, komputer, monitor, kserokopiarka, w terenie samochód służbowy. W terenie wyposażenie pracownika w odzież ostrzegawczo-roboczą, obuwie robocze i środki ochrony indywidulanej,
 • w terenie zmienne warunki atmosferyczne, możliwość przebywania na terenie budowy, 
 • opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/gddkia/deklaracja-dostepnosci

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy związane z organizacją ruchu drogowego (oznakowanie pionowe i poziome, stałe i tymczasowe), utrzymanie sygnalizacji świetlnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) na podległej sieci dróg. Współpracuje z Kierownikami Służby Liniowej przy dokonywaniu objazdów dróg, zlecaniu i odbiorach robót z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Prowadzi zagadnienia związane ze szkodami komunikacyjnymi i współpracuje z towarzystwami ubezpieczeniowymi określając koszty naprawy wyposażenia pasa drogowego, sporządzając opinie i opisy do szkód
 • Opracowuje projekty decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego
 • Przygotowuje i opracowuje opinie w sprawie lokalizacji i umieszczania obiektów oraz urządzeń w pasie drogowym, zjazdów, reklam i współpracuje z inwestorami urządzeń oraz Wydziałami Oddziału i urzędów państwowych oraz samorządowych w celu zapewnienia ochrony pasa drogowego
 • Prowadzi sprawy i korespondencję związaną ze skargami i wnioskami spływającymi do Rejonu dotyczącymi administrowanej sieci dróg
 • Uczestniczy w posiedzeniach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych przy Starostwach w spawach dotyczących zarządzanej przez rejon sieci drogowej
 • Przygotowuje dokumentację przetargową i uczestniczy w postępowaniach o zamówienia publiczne
 • Realizuje zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg pełniąc obowiązki dyżurnego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie drogowe, budowlane lub mostowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych
 • Znajomość przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym
 • Znajomość zagadnień z inżynierii ruchu
 • Znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem terenu administrowanego przez Rejon w Szczecinie
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Umiejętność obsługi pakietu Office (Word, Excel)
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość Kodeksu Postepowania Administracyjnego
 • Znajomość ustawy prawo zamówień publicznych
 • Uprawnienia budowlane w specjalności mostowej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
 • Przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - posiadanie aktualnego zaświadczenia

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

08 Maja 2024

Starszy inspektor

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: zachodniopomorskie / Szczecin

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach...

Więcej

07 Maja 2024

Inspektor

Firma: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie

Lokalizacja: zachodniopomorskie / Szczecin

Warunki pracy Praca w środowisku biurowym głównie w siedzibie urzędu. Praca pod presją czasu, obsługa interesantów, liczne bezpośrednie kontakty telefoniczne i mailowe, obsługa komputera i...

Więcej

Najnowsze oferty pracy:

21 Maja 2024

Ratownik wodny

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie

zachodniopomorskie / Szczecin

 • Reagowanie na łamanie regulaminu, udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, obserwacja obszaru wodnego Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe Uprawnienia: Ratownik wodny...
Więcej

21 Maja 2024

Pracownik przeładunkowy

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie

zachodniopomorskie / Szczecin

 • Rozładunek lub załadunek towarów z ładowni statków, wagonów i placu: granit o wadze do 10 ton, slabów o wadze do 30 ton, ziarno, węgiel, ruda, nawozy, celuloza, szyny, blacha w rolkach, wlewki...
Więcej

21 Maja 2024

Pracownik fizyczny

Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie

zachodniopomorskie / Darłowo

 • Czynności polegające na wspieraniu procesów produkcyjnych i kompletowaniu pólfabrykatów. Wykonywanie prac prostych iporządkowych. Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne...
Więcej

21 Maja 2024

Pracownik działu logistyki / problem solver

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie

zachodniopomorskie / Szczecin

 • obsługa paczek inbound; obsługa nieodebranych zwrotów od klientów; obsługa paczek outbound; prowadzenie ewidencji zamówień; sprawdzanie poprawności danych; kontakt z TL oraz działami...
Więcej
Więcej ofert pracy