Praca w zachodniopomorskim

Działalność lub brak perspektyw

W Tucznie wiele osób rozważa założenie własnej działalności gospodarczej. Jest to pewnego rodzaju odpowiedź nie tyle na zapotrzebowanie rynku, ile na brak perspektyw pracy w tejże miejscowości.

Oczywiście samo założenie działalności gospodarczej nie jest skomplikowanym procesem, gdyż wystarczy dosłownie chwila, aby zarejestrować działalność. Jednak często problemem są pieniądze. W odpowiedzi na to w ramach aktywizacji zawodowej można uzyskać z Urzędu Pracy jednorazowe środki na podjęcia działalności gospodarczej.

W ramach programu bezrobotny może uzyskać ponad 20 tysięcy złotych na start. Mniej więcej zostało to wyliczone w ten sposób, aby kwota na rozpoczęcie działalności nie przekroczyła 600% przeciętnego wynagrodzenia. Otrzymana kwota winna zostać wydana przez osobę podejmującą się prowadzenia działalności w terminie do 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności.

Okres prowadzenia działalności musi wynosić minimum 12 pełnych miesięcy. Niedotrzymanie warunków umowy, a także nierozliczenie się w terminie określonym przez urząd zgodnie z celem wydatkowania, na jaki udzielone zostało wsparcie finansowe, skutkuje zwrotem środków podjętych w ramach projektu wraz z ustawowymi odsetkami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *