Praca w zachodniopomorskim
jak zostać strażnikiem miejskim w Dębnie

Jak zostać strażnikiem miejskim w Dębnie?

Straż Miejska w Dębnie podlega pod Urząd Miejski, na którego stronie internetowej możemy znaleźć wszelkie niezbędne numery kontaktowe do tej jednostki. Na terenie Dębna pracuje ona w systemie zmianowym – od 7:00 do 15:00 oraz od 14:00 do 22:00. Dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy również pozostają wolne dla strażników miejskich.

Jak zostać jednym z nich? Przede wszystkim należy mieć ukończone 21 lat, posiadać obywatelstwo polskie i korzystać z pełni praw publicznych, nie być karanym prawomocnym wyrokiem sądowym, posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej oraz nieposzlakowaną opinię.

Wymagane jest wykształcenie minimum średnie i stan zdrowia pozwalający na wykonywanie obowiązków zawodowych. Dodatkowymi atutami mogą być: doświadczenie w pracy w służbach mundurowych lub posiadanie prawa jazdy.

Chętni do podjęcia zawodu strażnika miejskiego powinni zgłosić się do wydziału Straży Miejskiej w Dębnie i dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty, a zatem życiorys, list motywacyjny i zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Sądowego. Celem uzyskania wymaganego zaświadczenia należy złożyć wniosek o udzielenie informacji o sobie w dowolnym punkcie informacyjnym, przez internet lub listownie. Koszt takiej usługi waha się w graniach 20-30 zł.

Pozytywnie rozpatrzona aplikacja skutkuje zawarciem umowy na czas określony, podczas którego młody strażnik odbywa przeszkolenie, po którym zostaje przyjęty do pracy. Oczywiście, jeżeli pozytywnie zda egzamin, składający się zarówno z części teoretycznej, jak i praktycznej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *