Praca w zachodniopomorskim

Programy wsparcia i aktywizacji zawodowej

Mieszkańcy Czaplinka mają możliwość skorzystania z form aktywizacji zawodowej. Oprócz programów, którymi dysponuje Urząd Pracy tj. kursy, szkolenia, zmiana kwalifikacji, dofinansowanie miejsc pracy, dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej, wsparcie w poszukiwaniu zatrudnienia poprzez konsultacje z doradcą dedykowanym bezrobotnemu itp., mieszkańcy mogą skorzystać spoza urzędowych projektów.

Projekty wspierające

Projekty te realizowane są przez zrzeszenia, grupy, organizacje oraz lokalne inicjatywy. Mają na celu przede wszystkim wsparcie obszaru pozarolniczego. Przedstawiają możliwości, jakie mają mieszkańcy Czaplinka na tutejszym rynku pracy. Często to wsparcie jest pierwszym krokiem do zastanowienia się nad rozwojem i kolejny krok kierowany jest do Urzędu Pracy. Po pierwszym przygotowaniu wstępnym mieszkaniec jest bardziej zorientowany, nie obawia się i wie, jakie ma oczekiwania względem siebie i względem urzędu. Dzięki temu wizyta w urzędzie odbywa się szybko i sprawnie, a bezrobotny od samego początku wie, czy chce zakładać działalność gospodarczą i starać się o pozyskanie środków na ten projekt, czy chce poszukiwać pracy w danym sektorze, wykorzystując przy tym szkolenia, które oferuje urząd. Często już na etapie wizyty w urzędzie, bezrobotny jest po szkoleniu lub podniesieniu kwalifikacji zawodowych dzięki grupie, w której aktywnie uczestniczył w ciągu ostatniego czasu. To także znacznie przyspiesza przypisanie odpowiednich ofert do kandydata oraz skraca czas oczekiwania na znalezienie pracy.

Nawet 500 tysięcy

Osoby, które chcą wspierać pozarolniczą działalność w ramach wykonywania usług poprzez prowadzenie własnej działalności gospodarczej, mogą skorzystać z dotacji nawet 500 tysięcy złotych jednorazowo lub refundację części poniesionych kosztów.  Wszelkie przesłanki do podjęcia kroku o pozyskanie tych środków muszą wiązać się m.in. z usługami dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, dla ludności, sprzedaży hurtowej i detalicznej, rzemiosła i rękodzielnictwa, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, usług turystycznych powiązanych ze sportem i rekreacją oraz wypoczynkiem i wielu innych gałęzi rozwoju z branży poza rolniczej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *