Praca w zachodniopomorskim

Z jakich form aktywizacji mogą skorzystać bezrobotni?

Z jakich form aktywizacji mogą skorzystać bezrobotni?

Aktywizacja zawodowa może przybierać różne formy. Jej głównym celem jest pobudzenie osób bezrobotnych lub biernych zawodowo z określonych przyczyn, do aktywności zawodowej. Aktywizację regulują określone przepisy o promocji zatrudnienia. Przepisy te przewidują motywację finansową w postaci różnorodnych form pieniężnych. Mogą to być dodatki aktywizacyjne, stypendium, bon szkoleniowy itd.

W Drawnie aktywizacja zawodowa prowadzona przez odpowiednią jednostkę urzędu pracy prowadzi także działania aktywizacyjne. Pierwsza wizyta w PUPie oprócz rejestracji i nadaniu statusu bezrobotnego wiąże się z nadaniem profilu pomocy. Na tej podstawie dobierane są dalsze działania aktywizacyjne odpowiednie dla danej osoby według predyspozycji zawodowych i cech charakteru.

Podstawowa formy aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych to forma stażowa. Staż z urzędu pracy może potrwać od 6 do 12 miesięcy. Pracodawca ma obowiązek po ustaniu tego okresu, zatrudnić stażystę na okres minimum 12 kolejnych miesięcy na podstawie umowy o pracę na pełny etat.

Jest to zaledwie wierzchołek góry lodowej, jaką są formy wsparcia i pomocy oferowane przez pośredniak. Wśród pozostałych należy wymienić: dodatek aktywizacyjny, prace interwencyjne, roboty publiczne, stypendia, szkolenia, zwrot kosztów przejazdy, zwrot kosztów zakwaterowania, świadczenie aktywizacyjne, bon szkoleniowy, bon stażowy, bon zatrudnieniowy czy bon na zasiedlenie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *