Praca w zachodniopomorskim

Czasami trzeba spojrzeć nieco dalej

Rejestracja w Urzędzie Pracy nie jest trudna. Wymaga odrobiny czasu, a tego bezrobotni mają trochę w zapasie. Dzisiejsza technologia pozwala nawet na skrócenie czasu oczekiwania i uniknięcie kolejek na miejscu. Wystarczy mieć podpis elektroniczny, a dzięki temu unikniesz kolejek na miejscu. Tym samym większość dokumentów możesz złożyć elektronicznie.

Bezrobotni mają możliwość skorzystania z różnorodnych form wsparcia w ramach aktywizacji zawodowej. Są to m.in.: prace interwencyjne, roboty publiczne, staże, bon na zasiedlenie, szkolenia, przygotowania zawodowe dorosłych, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wyposażenie lub doposażenia stanowiska pracy; refundacja części kosztów wynagrodzenia i składek ZUS osób do 30 roku życia, kosztów przejazdu oraz kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

Przykładowo na stażu można nabyć umiejętności praktyczne potrzebne do wykonywania pracy. Każdy staż tego typu odbywa się na podstawie umowy z pracodawcą. W trakcie trwania stażu bezrobotnemu przysługuje stypendium wypłacane w przypadku osób do 30 roku życia przez okres 12 miesięcy, a powyżej 30 roku przez okres 6 miesięcy.

Bon na zasiedlenie przysługuje osobom, które podejmują pracę poza miejscem zamieszkania. Koszty zwracane są bezrobotnemu, który podejmie zatrudnienie powyżej 80 km od miejsca zamieszkania, a czas dojazdu do pracy i do domu wynosi łącznie ponad 3 godziny dziennie. Warunkiem jest, aby zatrudnienie lub prowadzenia działalności gospodarczej trwało minimum 6 miesięcy.

Te dwie opcje są dość często praktykowane w Bornem Sulinowie. Zwłaszcza bony na zasiedlenie cieszą się dużym zainteresowaniem, gdyż na miejscu niewiele jest ofert pracy, więc trzeba jej poszukać nieco dalej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *