Praca w zachodniopomorskim

Krajobraz rolniczy dominuje nad Maszewem

W Maszewie krajobraz zdominowany jest przez pola uprawne. Gospodarstwa rolnicze występują tu z dużą częstotliwością gęstości. Jest to teren typowo rolniczy i na funkcjonowaniu rolnictwa opiera się ponad połowa form działalności zarobkowej tego terenu.

Rolnictwo

W Maszewie rolnictwo zawsze było głównym źródłem zarobkowania i utrzymania tutejszych mieszkańców. Ze sprzedaży płodów rolnych od lat utrzymują się całe gospodarstwa domowe. Jest to bardzo ciężka praca, która w zasadzie uzależniona jest w dużej mierze od warunków atmosferycznych, jeśli bierzemy pod uwagę uprawy roślin, owoców i zbóż.

Rozwój

Największy rozwój branży rolniczej na obszarze Maszewa zauważalny był w chwili wejścia Polski do Unii Europejskiej. Wtedy, dzięki dotacjom unijnym bardzo prężnie rozwinął się sektor rolniczy, który przeszedł niewyobrażalną przemianę i modernizację. Dzięki wielomilionowym nakładom finansowym gospodarstwa rolnicze poszerzyły swoje gałęzie produkcyjne oraz swoje gabaryty.

Praca

W następstwie powiększonej produkcji zwiększyło się także zapotrzebowanie na kapitał ludzki. Do pracy w rolnictwie nie wystarczały już tylko ręce gospodarza oraz wsparcie całych rodzin. Pojawiła się także potrzeba zatrudnienia nowych osób z zewnątrz. Dzięki temu oprócz wzrostu gospodarczego pojawił się także nieznaczny ruch na rynku pracy, co przyczyniło się do spadku bezrobocia w granicach Maszewa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *