Praca w zachodniopomorskim

Masz dziecko? Możesz liczyć na zwrot kosztów

Kiedy w Człopie osoby bezrobotne mają małe dzieci lub opiekują się osobami w pełni zależnymi od nich samych, ciężko jest podjąć zatrudnienie. Często poza kwestiami zarobkowymi, górę biorą rodzinne więzi.

Zgłaszając się do pośredniaka, mieszkańcy Człopy mają możliwość skorzystania z wielu form aktywizacyjnych. Dość często problemem stają się dzieci, które nie mogą pozostać same w domu i to staje się powodem, dla którego najczęściej matka nie pracuje.

W związku z powyższym, gdy bezrobotny podejmie pracę, przysługuje mu przez okres maksymalnie 6 miesięcy zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną. W przypadku, gdy podejmowany jest staż, szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych (warunkiem koniecznym jest osiąganie z tego tytułu przychodów miesięcznych nieprzekraczających minimalnego wynagrodzenia za pracę) bezrobotny może liczyć na refundację nawet do 12 miesięcy.

Jeśli chodzi o wiek dziecka (dzieci), na które przysługuje refundacja, określono go na 6 lat maksymalnie. Sprawując opiekę nad osobą zależną, nie ma określonego progu wieku.

Kwota refundowana przysługuje w wysokości maksymalnie połowy podstawowej kwoty zasiłku dla bezrobotnych w przeliczeniu na dziecko, które wymaga opieki i na opiekę którego zostały poniesione koszty.

One comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *